Công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền và hội nhập quốc tế đã đặt ra nhiệm vụ đổi mới căn bản và toàn diện cho ngành giáo dục đại học nói chung và đào tạo Luật học nói riêng ở nước ta. Luật hành chính là ngành luật cơ bản và quan trọng trong hệ thống pháp luật Việt Nam, điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình quản lý hành chính nhà nước. Sử dụng phương pháp phân tích lý thuyết pháp lý và phương pháp tổng hợp định tính, nghiên cứu này trước hết đánh giá thực trạng giảng dạy Luật hành chính hiện nay ở các cơ sở giáo dục đại học trên các phương diện: mục tiêu phát triển năng lực cho người học, khả năng cập nhật tri thức mới, tính thống nhất trong môn học. Từ đó, tác giả đề xuất các nhóm giải pháp nhằm đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy Luật hành chính, góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp trong bối cảnh hội nhập quốc tế.
Tin liên quan
Đào tạo nghề cho lao động nông thôn hướng tới mục tiêu giảm nghèo bền vững ở nông thôn Việt Nam
Đinh Trung Thành, Hoàng Việt Dũng, Dương Văn Dân, Dương Trí Dũng, Nguyễn Năng Hùng, Nguyễn Thị Mỹ Hương
1B/0

Tạp chí khoa học Trường Đại học Vinh

Vinh University journal of science (VUJS)

ISSN: 1859 - 2228

Cơ quan chủ quản: Trường Đại học Vinh

  • Địa chỉ: 182 Lê Duẩn - Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An
  • Điện thoại: (0238)3855.452 - Fax: (0238)3855.269
  • Email: vinhuni@vinhuni.edu.vn
  • Website: https://vinhuni.edu.vn

 

Giấy phép xuất bản tạp chí: 163/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/5/2023

Giấy phép truy cập mở: Creative Commons CC BY NC 4.0

 

LIÊN HỆ

Tổng biên tập: PGS.TS. Trần Bá Tiến 
Email: tientb@vinhuni.edu.vn

Phó Tổng biên tập: TS. Phan Văn Tiến
Email: vantientkxd@vinhuni.edu.vn

Thư ký tòa soạn: TS. Đỗ Mai Trang
Email: domaitrang@vinhuni.edu.vn

Ban thư ký và trị sự: ThS. Lê Tuấn Dũng, TS. Lê Thanh Nga

  • Địa chỉ Toà soạn: Tầng 4, Tòa nhà Điều hành, Số 182 Lê Duẩn, TP. Vinh, Nghệ An, Việt Nam
  • Điện thoại: (0238)3.856.700 | Hotline: 0973.856.700
  • Email: editors@vujs.vn
  • Website: https://vujs.vn

img