Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội là một tiêu chuẩn được qui định trong Chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông. Nghiên cứu này nhằm mục đích khảo sát thực trạng và đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ này ở phạm vi thành phố Hải Phòng. Dựa trên khung lí thuyết là Thông tư 14/2018/TT-BGDĐT về Chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông, chúng tôi tiến hành điều tra khảo sát để đánh giá thực trạng thực hiện nhiệm vụ phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội của các hiệu trưởng trong thành phố. Từ đó, ba giải pháp chủ đạo được đề xuất nhằm giúp hiệu trưởng tăng cường mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội.
Tin liên quan
Đào tạo nghề cho lao động nông thôn hướng tới mục tiêu giảm nghèo bền vững ở nông thôn Việt Nam
Đinh Trung Thành, Hoàng Việt Dũng, Dương Văn Dân, Dương Trí Dũng, Nguyễn Năng Hùng, Nguyễn Thị Mỹ Hương
1B/0

Tạp chí khoa học Trường Đại học Vinh

Vinh University journal of science (VUJS)

ISSN: 1859 - 2228

Cơ quan chủ quản: Trường Đại học Vinh

  • Địa chỉ: 182 Lê Duẩn - Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An
  • Điện thoại: (0238)3855.452 - Fax: (0238)3855.269
  • Email: vinhuni@vinhuni.edu.vn
  • Website: https://vinhuni.edu.vn

 

Giấy phép xuất bản tạp chí: 163/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/5/2023

Giấy phép truy cập mở: Creative Commons CC BY NC 4.0

 

LIÊN HỆ

Tổng biên tập: PGS.TS. Trần Bá Tiến 
Email: tientb@vinhuni.edu.vn

Phó Tổng biên tập: TS. Phan Văn Tiến
Email: vantientkxd@vinhuni.edu.vn

Thư ký tòa soạn: TS. Đỗ Mai Trang
Email: domaitrang@vinhuni.edu.vn

Ban thư ký và trị sự: ThS. Lê Tuấn Dũng, TS. Lê Thanh Nga

  • Địa chỉ Toà soạn: Tầng 4, Tòa nhà Điều hành, Số 182 Lê Duẩn, TP. Vinh, Nghệ An, Việt Nam
  • Điện thoại: (0238)3.856.700 | Hotline: 0973.856.700
  • Email: editors@vujs.vn
  • Website: https://vujs.vn

img