Công tác tư vấn, hỗ trợ việc làm cho sinh viên ở trường đại học ngày càng đa dạng và đặt ra yêu cầu cao. Để công tác tư vấn đạt hiệu quả, vai trò của cố vấn học tập rất quan trọng. Mục đích của bài báo nhằm nghiên cứu năng lực thực hiện vai trò cầu nối giữa sinh viên với nhà tuyển dụng của cố vấn học tập ở các trường đại học. Dựa trên khung khái niệm là “vai trò cầu nối” và cơ sở thực tiễn tại trường đại học sư phạm kỹ thuật, chúng tôi sử dụng phương pháp phân tích, tổng hợp nhằm xác định những năng lực mà cố vấn học tập cần có để thực hiện vai trò cầu nối. Cụ thể là: năng lực hướng nghiệp; năng lực hội thoại tự nhiên; năng lực phân tích đánh giá nhu cầu tuyển dụng; năng lực hợp tác; năng lực sáng tạo; năng lực tham mưu, dự báo.
Tin liên quan
Đào tạo nghề cho lao động nông thôn hướng tới mục tiêu giảm nghèo bền vững ở nông thôn Việt Nam
Đinh Trung Thành, Hoàng Việt Dũng, Dương Văn Dân, Dương Trí Dũng, Nguyễn Năng Hùng, Nguyễn Thị Mỹ Hương
1B/0

Tạp chí khoa học Trường Đại học Vinh

Vinh University journal of science (VUJS)

ISSN: 1859 - 2228

Cơ quan chủ quản: Trường Đại học Vinh

  • Địa chỉ: 182 Lê Duẩn - Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An
  • Điện thoại: (0238)3855.452 - Fax: (0238)3855.269
  • Email: vinhuni@vinhuni.edu.vn
  • Website: https://vinhuni.edu.vn

 

Giấy phép xuất bản tạp chí: 163/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/5/2023

Giấy phép truy cập mở: Creative Commons CC BY NC 4.0

 

LIÊN HỆ

Tổng biên tập: PGS.TS. Trần Bá Tiến 
Email: tientb@vinhuni.edu.vn

Phó Tổng biên tập: TS. Phan Văn Tiến
Email: vantientkxd@vinhuni.edu.vn

Thư ký tòa soạn: TS. Đỗ Mai Trang
Email: domaitrang@vinhuni.edu.vn

Ban thư ký và trị sự: ThS. Lê Tuấn Dũng, TS. Lê Thanh Nga

  • Địa chỉ Toà soạn: Tầng 4, Tòa nhà Điều hành, Số 182 Lê Duẩn, TP. Vinh, Nghệ An, Việt Nam
  • Điện thoại: (0238)3.856.700 | Hotline: 0973.856.700
  • Email: editors@vujs.vn
  • Website: https://vujs.vn

img