1B

Phát triển đội ngũ giáo viên trung học cơ sở cốt cán ở tỉnh Thanh Hóa

Tác giả:
Phạm Thị Phượng
Lượt xem:
0
Số trong tạp chí:
0/0
Trong những năm qua, ngành giáo dục đã có chủ trương xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ quản lí (CBQL) và giáo viên (GV) cốt cán, trong đó có đội ngũ CBQL và GV cốt cán cấp trung học cơ sở (THCS). Thực tế cho thấy, đội ngũ này đã phát huy tốt vai trò của mình trong hoạt động bồi dưỡng GV và CBQL phục vụ triển khai Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) 2018. Bài viết này đặt trọng tâm nghiên cứu vào thực trạng phát triển đội ngũ GV THCS cốt cán ở tỉnh Thanh Hoá. Dựa trên cơ sở lí thuyết là Chuẩn nghề nghiệp GV cơ sở giáo dục phổ thông, chúng tôi đã tiến hành thống kê, phân tích các tư liệu về đội ngũ GV ở tỉnh Thanh Hoá. Kết quả phân tích cho thấy đội ngũ GV THCS cốt cán ở tỉnh Thanh Hoá có trình độ, phẩm chất tốt, nhưng chất lượng vẫn chưa đồng đều. Trên cơ sở phân tích nguyên nhân của thực trạng, chúng tôi đề xuất sáu giải pháp nhằm phát triển đội ngũ GV THCS cốt cán ở tỉnh Thanh Hoá.
Tin liên quan
Đào tạo nghề cho lao động nông thôn hướng tới mục tiêu giảm nghèo bền vững ở nông thôn Việt Nam
Đinh Trung Thành, Hoàng Việt Dũng, Dương Văn Dân, Dương Trí Dũng, Nguyễn Năng Hùng, Nguyễn Thị Mỹ Hương
1B/0

Tạp chí khoa học Trường Đại học Vinh

Vinh University journal of science (VUJS)

ISSN: 1859 - 2228

Cơ quan chủ quản: Trường Đại học Vinh

  • Địa chỉ: 182 Lê Duẩn - Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An
  • Điện thoại: (0238)3855.452 - Fax: (0238)3855.269
  • Email: vinhuni@vinhuni.edu.vn
  • Website: https://vinhuni.edu.vn

 

Giấy phép xuất bản tạp chí: 163/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/5/2023

Giấy phép truy cập mở: Creative Commons CC BY NC 4.0

 

LIÊN HỆ

Tổng biên tập: PGS.TS. Trần Bá Tiến 
Email: tientb@vinhuni.edu.vn

Phó Tổng biên tập: TS. Phan Văn Tiến
Email: vantientkxd@vinhuni.edu.vn

Thư ký tòa soạn: TS. Đỗ Mai Trang
Email: domaitrang@vinhuni.edu.vn

Ban thư ký và trị sự: ThS. Lê Tuấn Dũng, TS. Lê Thanh Nga

  • Địa chỉ Toà soạn: Tầng 4, Tòa nhà Điều hành, Số 182 Lê Duẩn, TP. Vinh, Nghệ An, Việt Nam
  • Điện thoại: (0238)3.856.700 | Hotline: 0973.856.700
  • Email: editors@vujs.vn
  • Website: https://vujs.vn

img