Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng mạnh mẽ của Việt Nam, nhu cầu sử dụng dịch vụ pháp lý (DVPL) của luật sư để giải quyết các vấn đề pháp lý của các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước ngày một gia tăng. Về mặt lý luận, mặc dù DVPL của luật sư không phải là một vấn đề mới, tuy nhiên, đây là vấn đề cần được nghiên cứu thêm, đặc biệt trong bối cảnh hội nhập quốc tế của Việt Nam hiện nay. Bài viết sử dụng phương pháp phân tích, tổng hợp quy nạp định tính để giới thiệu một số quan điểm về đặc điểm, vai trò của DVPL và các yếu tố tác động đến chất lượng DVPL của luật sư. Kết quả nghiên cứu của bài viết đóng góp thêm vào cơ sở lý luận về DVPL của luật sư hiện tại. Từ đó, tạo ra cơ sở vững chắc hơn về mặt lý luận cho các chủ thể liên quan để xây dựng chính sách pháp luật về DVPL của luật sư ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay.
Tin liên quan
Đào tạo nghề cho lao động nông thôn hướng tới mục tiêu giảm nghèo bền vững ở nông thôn Việt Nam
Đinh Trung Thành, Hoàng Việt Dũng, Dương Văn Dân, Dương Trí Dũng, Nguyễn Năng Hùng, Nguyễn Thị Mỹ Hương
1B/0

Tạp chí khoa học Trường Đại học Vinh

Vinh University journal of science (VUJS)

ISSN: 1859 - 2228

Cơ quan chủ quản: Trường Đại học Vinh

  • Địa chỉ: 182 Lê Duẩn - Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An
  • Điện thoại: (0238)3855.452 - Fax: (0238)3855.269
  • Email: vinhuni@vinhuni.edu.vn
  • Website: https://vinhuni.edu.vn

 

Giấy phép xuất bản tạp chí: 163/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/5/2023

Giấy phép truy cập mở: Creative Commons CC BY NC 4.0

 

LIÊN HỆ

Tổng biên tập: PGS.TS. Trần Bá Tiến 
Email: tientb@vinhuni.edu.vn

Phó Tổng biên tập: TS. Phan Văn Tiến
Email: vantientkxd@vinhuni.edu.vn

Thư ký tòa soạn: TS. Đỗ Mai Trang
Email: domaitrang@vinhuni.edu.vn

Ban thư ký và trị sự: ThS. Lê Tuấn Dũng, TS. Lê Thanh Nga

  • Địa chỉ Toà soạn: Tầng 4, Tòa nhà Điều hành, Số 182 Lê Duẩn, TP. Vinh, Nghệ An, Việt Nam
  • Điện thoại: (0238)3.856.700 | Hotline: 0973.856.700
  • Email: editors@vujs.vn
  • Website: https://vujs.vn

img