MỤC TIÊU - PHẠM VI

TẠP CHÍ KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH (VUJS)  là tạp chí đa ngành, chấp nhận đăng tải các công trình nghiên cứu khoa học thuộc tất cả các lĩnh vực từ khoa học tự nhiên, kỹ thuật và công nghệ đến khoa học xã hội và nhân văn.

>> Serie A: Khoa học tự nhiên, Kỹ thuật và Công nghệ
 • Khoa học tự nhiên: Toán học và thống kê, Khoa học máy tính và thông tin, Vật lý, Hóa học, Khoa học Trái đất và Môi trường, Sinh học; Khoa học tự nhiên khác;
 • Khoa học kỹ thuật và công nghệ: Kỹ thuật dân dụng, Kỹ thuật điện, kỹ thuật điện tử, kỹ thuật thông tin, Cơ học và kỹ thuật cơ khí, Kỹ thuật hóa học, Kỹ thuật vật liệu và luyện kim; Kỹ thuật y học, Kỹ thuật môi trường, Công nghệ sinh học môi trường, Công nghệ sinh học công nghiệp, Công nghệ nano; Kỹ thuật thực phẩm và đồ uống; Khoa học kỹ thuật và công nghệ khác;
 • Khoa học y, dược: Y học cơ sở, Y học lâm sàng, Y tế, Dược học, Công nghệ sinh học trong y học; Khoa học y, dược khác;
 • Khoa học nông nghiệp: Trồng trọt, Chăn nuôi, Thú y, Lâm nghiệp, Thuỷ sản, Công nghệ sinh học trong nông nghiệp; Khoa học nông nghiệp khác.
>> Serie B: Khoa học Xã hội và Nhân văn
 • Khoa học xã hội: Tâm lý học, Kinh tế và kinh doanh, Xã hội học, Pháp luật, Khoa học chính trị, Địa lý kinh tế và xã hội và du lịch, Thông tin đại chúng và truyền thông, Khoa học xã hội khác;
 • Khoa học nhân văn: Lịch sử và khảo cổ học, Ngôn ngữ học và văn học, Triết học, đạo đức học và tôn giáo, Nghệ thuật, Khoa học xã hội và nhân văn khác.
>> Serie C: Khoa học và Công nghệ giáo dục
 • Lý thuyết học tập: Chủ nghĩa hành vi (Behaviorism), Chủ nghĩa nhận thức (Cognitivism), Chủ nghĩa kiến tạo (Constructivism), Chủ nghĩa nhân văn (Humanism), Chủ nghĩa kết nối (Connectivism); các lý thuyết học tập bổ sung khác;
 • Học trực tuyến: Web 2.0; Học kết hợp (Hybrid Learning); Học trực tuyến dưới sự quản lý của máy tính (CML); Dạy học có máy tính hỗ trợ (Computer Aided/Assisted Instruction - CAI); Học tập dựa trên thiết bị di động; Học trực tuyến đồng bộ, Học trực tuyến không đồng bộ; Học trực tuyến cố định; Học trực tuyến thích ứng; Học trực tuyến tuyến tính; Học trực tuyến tương tác; Học trực tuyến cá nhân; Học trực tuyến hợp tác và xã hội;
 • Học đảo ngược: Lớp học đảo ngược; Học thấu triệt; các mô hình hỗ trợ học đảo ngược khác;
 • Nền tảng, khuôn khổ và mô hình học tập: khuôn khổ CDIO (CDIO framework), mô hình ADDIE, học tập dựa trên dự án (Project/Problem Based Learning - PBL), học tập dựa trên kết quả (Outcomes Based Learning - OBL).
 • Đánh giá học tập: Kiểm tra, đánh giá trong học tập.

Xem bảng phân loại lĩnh vực và tra cứu mã lĩnh vực, mã ngành Tại đây

VUJS khuyến khích

 • Nghiên cứu liên ngành tập trung vào việc sử dụng các phương pháp, kỹ thuật và công nghệ mới;
 • Nghiên cứu có tác động lớn đến kinh tế, văn hóa và xã hội;
 • Nghiên cứu cụ thể trong điều kiện, hoàn cảnh cụ thể, hoặc các nghiên cứu bị hạn chế về kinh tế hoặc cơ chế quản lý.

VUJS cũng chấp nhận các báo cáo kỹ thuật, phê bình sách nghiên cứu tổng quan.

Tạp chí khoa học Trường Đại học Vinh

Vinh University journal of science (VUJS)

ISSN: 1859 - 2228

Cơ quan chủ quản: Trường Đại học Vinh

 • Địa chỉ: 182 Lê Duẩn - Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An
 • Điện thoại: (0238)3855.452 - Fax: (0238)3855.269
 • Email: vinhuni@vinhuni.edu.vn
 • Website: https://vinhuni.edu.vn

 

Giấy phép xuất bản tạp chí: 163/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/5/2023

Giấy phép truy cập mở: Creative Commons CC BY NC 4.0

 

LIÊN HỆ

Tổng biên tập: PGS.TS. Trần Bá Tiến 
Email: tientb@vinhuni.edu.vn

Phó Tổng biên tập: TS. Phan Văn Tiến
Email: vantientkxd@vinhuni.edu.vn

Thư ký tòa soạn: TS. Đỗ Mai Trang
Email: domaitrang@vinhuni.edu.vn

Ban thư ký và trị sự: ThS. Lê Tuấn Dũng, TS. Lê Thanh Nga

 • Địa chỉ Toà soạn: Tầng 4, Tòa nhà Điều hành, Số 182 Lê Duẩn, TP. Vinh, Nghệ An, Việt Nam
 • Điện thoại: (0238)3.856.700 | Hotline: 0973.856.700
 • Email: editors@vujs.vn
 • Website: https://vujs.vn

img