Hình thành và phát triển năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong dạy học nói chung và dạy học Vật lí đại cương nói riêng. Dựa trên khung lí thuyết về dạy học phát triển năng lực, chúng tôi đã xây dựng giả thuyết về các biện pháp phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho sinh viên và dạy thực nghiệm cho sinh viên ngành Vật lí tại Trường Sỹ quan Kỹ thuật Quân sự. Ba biện pháp được đề xuất bao gồm: hướng dẫn sinh viên tự học, chiến lược dạy học trên lớp và đánh giá kết quả học tập. Sau khi áp dụng các biện pháp, chúng tôi tiến hành khảo sát để đánh giá sự tiến bộ của sinh viên về năng lực giải quyết vấn đề. Kết quả cho thấy ba biện pháp nêu trong giả thuyết đều phát huy hiệu quả trong việc phát triển năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề cho sinh viên.
Tin liên quan
Đào tạo nghề cho lao động nông thôn hướng tới mục tiêu giảm nghèo bền vững ở nông thôn Việt Nam
Đinh Trung Thành, Hoàng Việt Dũng, Dương Văn Dân, Dương Trí Dũng, Nguyễn Năng Hùng, Nguyễn Thị Mỹ Hương
1B/0

Tạp chí khoa học Trường Đại học Vinh

Vinh University journal of science (VUJS)

ISSN: 1859 - 2228

Cơ quan chủ quản: Trường Đại học Vinh

  • Địa chỉ: 182 Lê Duẩn - Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An
  • Điện thoại: (0238)3855.452 - Fax: (0238)3855.269
  • Email: vinhuni@vinhuni.edu.vn
  • Website: https://vinhuni.edu.vn

 

Giấy phép xuất bản tạp chí: 163/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/5/2023

Giấy phép truy cập mở: Creative Commons CC BY NC 4.0

 

LIÊN HỆ

Tổng biên tập: PGS.TS. Trần Bá Tiến 
Email: tientb@vinhuni.edu.vn

Phó Tổng biên tập: TS. Phan Văn Tiến
Email: vantientkxd@vinhuni.edu.vn

Thư ký tòa soạn: TS. Đỗ Mai Trang
Email: domaitrang@vinhuni.edu.vn

Ban thư ký và trị sự: ThS. Lê Tuấn Dũng, TS. Lê Thanh Nga

  • Địa chỉ Toà soạn: Tầng 4, Tòa nhà Điều hành, Số 182 Lê Duẩn, TP. Vinh, Nghệ An, Việt Nam
  • Điện thoại: (0238)3.856.700 | Hotline: 0973.856.700
  • Email: editors@vujs.vn
  • Website: https://vujs.vn

img