Để nâng cao hiệu quả việc dạy - học tiếng Anh, người học cần phát triển kỹ năng tư duy phản biện (TDPB). Đây là vấn đề không mới trong dạy - học ngoại ngữ trên thế giới, nhưng vẫn chưa được sinh viên Việt Nam thực hiện tốt khi sử dụng giáo trình do nước ngoài xuất bản. Từ thực tiễn ấy, chúng tôi sử dụng phương pháp tam giác đạc để xác định những vấn đề cơ bản về cấu trúc TDPB trong Life Pre-Intermediate trong mối liên hệ với tri thức nền của sinh viên. Các khảo sát được tiến hành với sinh viên năm thứ nhất ở Trường Đại học Vinh cho thấy năng lực tư duy phản biện, kinh nghiệm hiện thân và phương pháp tiếp cận nội dung dạy - học của đối tượng khảo sát đang ở mức độ rất thấp so với yêu cầu của giáo trình. Vì vậy, vấn đề cấp thiết đối với người học và người dạy giáo trình này là cần nhận thức lại và tuân thủ nguyên tắc dạy - học ngoại ngữ và người dạy cần thực sự là người hướng dẫn người học tiến hành các bài học theo định hướng đó.
Tin liên quan
Đào tạo nghề cho lao động nông thôn hướng tới mục tiêu giảm nghèo bền vững ở nông thôn Việt Nam
Đinh Trung Thành, Hoàng Việt Dũng, Dương Văn Dân, Dương Trí Dũng, Nguyễn Năng Hùng, Nguyễn Thị Mỹ Hương
1B/0

Tạp chí khoa học Trường Đại học Vinh

Vinh University journal of science (VUJS)

ISSN: 1859 - 2228

Cơ quan chủ quản: Trường Đại học Vinh

  • Địa chỉ: 182 Lê Duẩn - Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An
  • Điện thoại: (0238)3855.452 - Fax: (0238)3855.269
  • Email: vinhuni@vinhuni.edu.vn
  • Website: https://vinhuni.edu.vn

 

Giấy phép xuất bản tạp chí: 163/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/5/2023

Giấy phép truy cập mở: Creative Commons CC BY NC 4.0

 

LIÊN HỆ

Tổng biên tập: PGS.TS. Trần Bá Tiến 
Email: tientb@vinhuni.edu.vn

Phó Tổng biên tập: TS. Phan Văn Tiến
Email: vantientkxd@vinhuni.edu.vn

Thư ký tòa soạn: TS. Đỗ Mai Trang
Email: domaitrang@vinhuni.edu.vn

Ban thư ký và trị sự: ThS. Lê Tuấn Dũng, TS. Lê Thanh Nga

  • Địa chỉ Toà soạn: Tầng 4, Tòa nhà Điều hành, Số 182 Lê Duẩn, TP. Vinh, Nghệ An, Việt Nam
  • Điện thoại: (0238)3.856.700 | Hotline: 0973.856.700
  • Email: editors@vujs.vn
  • Website: https://vujs.vn

img