no-1

Nâng cao năng lực thực nghiệm cho học sinh trung học phổ thông ở Việt Nam

Tác giả:
Pham Thi Huong
Trang:
120
Lượt xem:
786
Số trong tạp chí:
5/5
Lượt tải:
391
Nâng cao năng lực thực nghiệm cho học sinh là nhiệm vụ cần thiết trong giáo dục phổ thông hiện nay, giúp học sinh bước đầu hình thành năng lực nghiên cứu khoa học và là một bộ phận của năng lực nhận thức khoa học, nhất là trong học tập các môn khoa học tự nhiên như sinh học, vật lý, hóa học. Trong bài báo này, các phương pháp nghiên cứu lý luận và thực tiễn đã được sử dụng kết hợp với thực nghiệm sư phạm trên 85 học sinh lớp 10, trong đó có 43 học sinh lớp thực nghiệm và 42 học sinh lớp đối chứng tại một trường trung học phổ thông ở Việt Nam. Kết quả cho thấy việc sử dụng bài tập thực nghiệm trong dạy học đã nâng cao rõ rệt năng lực thực nghiệm của học sinh. Mức độ năng lực thực nghiệm của học sinh ở lớp thực nghiệm tăng lên so với lớp đối chứng, kết quả trước và sau thực nghiệm sư phạm của lớp thực nghiệm cũng chuyển biến tích cực. Kết quả nghiên cứu bước đầu chỉ ra vai trò của bài tập thực nghiệm và đề xuất xuất quy trình sử dụng bài tập thực nghiệm trong dạy học nhằm nâng cao năng...
Nâng cao năng lực thực nghiệm cho học sinh là nhiệm vụ cần thiết trong giáo dục phổ thông hiện nay, giúp học sinh bước đầu hình thành năng lực nghiên cứu khoa học và là một bộ phận của năng lực nhận thức khoa học, nhất là trong học tập các môn khoa học tự nhiên như sinh học, vật lý, hóa học. Trong bài báo này, các phương pháp nghiên cứu lý luận và thực tiễn đã được sử dụng kết hợp với thực nghiệm sư phạm trên 85 học sinh lớp 10, trong đó có 43 học sinh lớp thực nghiệm và 42 học sinh lớp đối chứng tại một trường trung học phổ thông ở Việt Nam. Kết quả cho thấy việc sử dụng bài tập thực nghiệm trong dạy học đã nâng cao rõ rệt năng lực thực nghiệm của học sinh. Mức độ năng lực thực nghiệm của học sinh ở lớp thực nghiệm tăng lên so với lớp đối chứng, kết quả trước và sau thực nghiệm sư phạm của lớp thực nghiệm cũng chuyển biến tích cực. Kết quả nghiên cứu bước đầu chỉ ra vai trò của bài tập thực nghiệm và đề xuất xuất quy trình sử dụng bài tập thực nghiệm trong dạy học nhằm nâng cao năng lực thực nghiệm của học sinh.
Tin liên quan

Tạp chí khoa học Trường Đại học Vinh

Vinh University journal of science (VUJS)

ISSN: 1859 - 2228

Cơ quan chủ quản: Trường Đại học Vinh

  • Địa chỉ: 182 Lê Duẩn - Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An
  • Điện thoại: (0238)3855.452 - Fax: (0238)3855.269
  • Email: vinhuni@vinhuni.edu.vn
  • Website: https://vinhuni.edu.vn

 

Giấy phép xuất bản tạp chí: 163/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/5/2023

Giấy phép truy cập mở: Creative Commons CC BY NC 4.0

 

LIÊN HỆ

Tổng biên tập: PGS.TS. Trần Bá Tiến 
Email: tientb@vinhuni.edu.vn

Phó Tổng biên tập: TS. Phan Văn Tiến
Email: vantientkxd@vinhuni.edu.vn

Thư ký tòa soạn: TS. Đỗ Mai Trang
Email: domaitrang@vinhuni.edu.vn

Ban thư ký và trị sự: ThS. Lê Tuấn Dũng, TS. Lê Thanh Nga

  • Địa chỉ Toà soạn: Tầng 4, Tòa nhà Điều hành, Số 182 Lê Duẩn, TP. Vinh, Nghệ An, Việt Nam
  • Điện thoại: (0238)3.856.700 | Hotline: 0973.856.700
  • Email: editors@vujs.vn
  • Website: https://vujs.vn

img