Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo là một trong những năng lực chung cần hình thành và phát triển cho học sinh theo quan điểm của chương trình giáo dục phổ thông mới. Bài viết này nghiên cứu thực trạng sử dụng một số phương pháp dạy học tích cực trong dạy học Hoá hữu cơ nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh tại mười ba trường trung học phổ thông. Các phương pháp phỏng vấn, điều tra, thống kê được sử dụng để thu thập, xử lí dữ liệu. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng mức độ và trình độ sử dụng các phương pháp dạy học tích cực để phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh trong dạy học Hoá hữu cơ đang còn thấp; đồng thời, hiểu biết, nhận thức của người dạy về vấn đề này còn chưa thấu đáo. Thực trạng này đặt ra yêu cầu cần có những nghiên cứu kế tiếp về các biện pháp nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh một cách hiệu quả
Tin liên quan

Tạp chí khoa học Trường Đại học Vinh

Vinh University journal of science (VUJS)

ISSN: 1859 - 2228

Cơ quan chủ quản: Trường Đại học Vinh

  • Địa chỉ: 182 Lê Duẩn - Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An
  • Điện thoại: (0238)3855.452 - Fax: (0238)3855.269
  • Email: vinhuni@vinhuni.edu.vn
  • Website: https://vinhuni.edu.vn

 

Giấy phép xuất bản tạp chí: 163/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/5/2023

Giấy phép truy cập mở: Creative Commons CC BY NC 4.0

 

LIÊN HỆ

Tổng biên tập: PGS.TS. Trần Bá Tiến 
Email: tientb@vinhuni.edu.vn

Phó Tổng biên tập: TS. Phan Văn Tiến
Email: vantientkxd@vinhuni.edu.vn

Thư ký tòa soạn: TS. Đỗ Mai Trang
Email: domaitrang@vinhuni.edu.vn

Ban thư ký và trị sự: ThS. Lê Tuấn Dũng, TS. Lê Thanh Nga

  • Địa chỉ Toà soạn: Tầng 4, Tòa nhà Điều hành, Số 182 Lê Duẩn, TP. Vinh, Nghệ An, Việt Nam
  • Điện thoại: (0238)3.856.700 | Hotline: 0973.856.700
  • Email: editors@vujs.vn
  • Website: https://vujs.vn

img