Năng lực tổ chức các hoạt động trải nghiệm (HĐTN) cho học sinh tiểu học với nhiều hình thức đa dạng, phong phú là một yêu cầu đầu ra nhận được nhiều sự quan tâm tại các cơ sở giáo dục sư phạm tiểu học ở Việt Nam trong thời gian gần đây. Tác giả đã thực hiện khảo sát bằng bảng hỏi và phỏng vấn mở để đánh giá thực trạng năng lực tổ chức HĐTN của sinh viên ngành giáo dục tiểu học tại Trường Đại học Đồng Tháp. Kết quả cho thấy còn có nhiều hạn chế, thách thức trong việc tổ chức HĐTN của nhóm sinh viên được khảo sát. Một số biện pháp để nâng cao năng lực tổ chức HĐTN của sinh viên ngành giáo dục tiểu học được đề xuất, bao gồm: nâng cao nhận thức, tăng cường tự học, tự nghiên cứu của sinh viên, bồi dưỡng năng lực tổ chức HĐTN, tăng cường điều kiện về vật lực, tài lực, tài liệu thông tin phục vụ cho tổ chức HĐTN; triển khai thường xuyên và phát huy vai trò chủ đạo của sinh viên. Kết quả thực nghiệm cho thấy năng lực của sinh viên không ngừng được nâng cao thông qua việc triển khai các giải...
Năng lực tổ chức các hoạt động trải nghiệm (HĐTN) cho học sinh tiểu học với nhiều hình thức đa dạng, phong phú là một yêu cầu đầu ra nhận được nhiều sự quan tâm tại các cơ sở giáo dục sư phạm tiểu học ở Việt Nam trong thời gian gần đây. Tác giả đã thực hiện khảo sát bằng bảng hỏi và phỏng vấn mở để đánh giá thực trạng năng lực tổ chức HĐTN của sinh viên ngành giáo dục tiểu học tại Trường Đại học Đồng Tháp. Kết quả cho thấy còn có nhiều hạn chế, thách thức trong việc tổ chức HĐTN của nhóm sinh viên được khảo sát. Một số biện pháp để nâng cao năng lực tổ chức HĐTN của sinh viên ngành giáo dục tiểu học được đề xuất, bao gồm: nâng cao nhận thức, tăng cường tự học, tự nghiên cứu của sinh viên, bồi dưỡng năng lực tổ chức HĐTN, tăng cường điều kiện về vật lực, tài lực, tài liệu thông tin phục vụ cho tổ chức HĐTN; triển khai thường xuyên và phát huy vai trò chủ đạo của sinh viên. Kết quả thực nghiệm cho thấy năng lực của sinh viên không ngừng được nâng cao thông qua việc triển khai các giải pháp trên.
Tin liên quan

Tạp chí khoa học Trường Đại học Vinh

Vinh University journal of science (VUJS)

ISSN: 1859 - 2228

Cơ quan chủ quản: Trường Đại học Vinh

  • Địa chỉ: 182 Lê Duẩn - Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An
  • Điện thoại: (0238)3855.452 - Fax: (0238)3855.269
  • Email: vinhuni@vinhuni.edu.vn
  • Website: https://vinhuni.edu.vn

 

Giấy phép xuất bản tạp chí: 163/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/5/2023

Giấy phép truy cập mở: Creative Commons CC BY NC 4.0

 

LIÊN HỆ

Tổng biên tập: PGS.TS. Trần Bá Tiến 
Email: tientb@vinhuni.edu.vn

Phó Tổng biên tập: TS. Phan Văn Tiến
Email: vantientkxd@vinhuni.edu.vn

Thư ký tòa soạn: TS. Đỗ Mai Trang
Email: domaitrang@vinhuni.edu.vn

Ban thư ký và trị sự: ThS. Lê Tuấn Dũng, TS. Lê Thanh Nga

  • Địa chỉ Toà soạn: Tầng 4, Tòa nhà Điều hành, Số 182 Lê Duẩn, TP. Vinh, Nghệ An, Việt Nam
  • Điện thoại: (0238)3.856.700 | Hotline: 0973.856.700
  • Email: editors@vujs.vn
  • Website: https://vujs.vn

img