Chương trình giáo dục phổ thông 2018 xác định năng lực tự học và năng lực tin học là hai trong các năng lực cốt lõi cần hình thành và phát triển cho học sinh trung học phổ thông. Xây dựng phần mềm tra cứu kiến thức hóa học với mã nguồn mở nhằm giúp giáo viên và học sinh tự cập nhật kiến thức ngoài những kiến thức sẵn có là một biện pháp giúp học sinh tự học một cách hiệu quả. Phần mềm, với quy trình thiết kế từ lí thuyết cơ bản, vận dụng giải bài tập, hướng dẫn thực hành thí nghiệm đến kiểm tra đánh giá kết quả tự học sẽ giúp giáo viên và học sinh triển khai quá trình tự học được thuận lợi. Kết quả thực nghiệm sư phạm cho thấy những tác động về nội dung và kĩ thuật của phần mềm đã góp phần bồi dưỡng năng lực tự học hóa học cho học sinh trung học phổ thông.
Tin liên quan
Thực trạng nuôi trồng thủy sản nước mặn, nước lợ ở tỉnh Quảng Bình
Nguyễn Thị Sông Hương, Hoàng Thị Hoài Thanh, Hoàng Phan Hải Yến
4B/0

Tạp chí khoa học Trường Đại học Vinh

Vinh University journal of science (VUJS)

ISSN: 1859 - 2228

Cơ quan chủ quản: Trường Đại học Vinh

  • Địa chỉ: 182 Lê Duẩn - Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An
  • Điện thoại: (0238)3855.452 - Fax: (0238)3855.269
  • Email: vinhuni@vinhuni.edu.vn
  • Website: https://vinhuni.edu.vn

 

Giấy phép xuất bản tạp chí: 163/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/5/2023

Giấy phép truy cập mở: Creative Commons CC BY NC 4.0

 

LIÊN HỆ

Tổng biên tập: PGS.TS. Trần Bá Tiến 
Email: tientb@vinhuni.edu.vn

Phó Tổng biên tập: TS. Phan Văn Tiến
Email: vantientkxd@vinhuni.edu.vn

Thư ký tòa soạn: TS. Đỗ Mai Trang
Email: domaitrang@vinhuni.edu.vn

Ban thư ký và trị sự: ThS. Lê Tuấn Dũng, TS. Lê Thanh Nga

  • Địa chỉ Toà soạn: Tầng 4, Tòa nhà Điều hành, Số 182 Lê Duẩn, TP. Vinh, Nghệ An, Việt Nam
  • Điện thoại: (0238)3.856.700 | Hotline: 0973.856.700
  • Email: editors@vujs.vn
  • Website: https://vujs.vn

img