3A

Ảnh hưởng của tỷ lệ kali, canxi và magiê trong đất trồng đến khả năng hấp thu dinh dưỡng của cây bưởi

Tác giả:
Nguyễn Hữu Hiền, Somsak Maneepong, Nguyễn Công Thành
Lượt xem:
0
Số trong tạp chí:
0/0
Kali (K), canxi (Ca) và magiê (Mg) là những yếu tố dinh dưỡng có vai trò quan trọng đối với quá trình sinh trưởng và năng suất của cây bưởi. Tuy nhiên, những yếu tố dinh dưỡng này lại có tính đối kháng rất cao. Mục đích của nghiên cứu này là đánh giá ảnh hưởng của tỷ lệ K, Ca và Mg trong đất đến khả năng hấp thu dinh dưỡng. Mẫu đất được lấy xung quanh tán cây bưởi ở độ sâu từ 0 đến 20 cm. Mẫu lá từ 3 đến 5 tháng tuổi được lấy trên cây cùng với mẫu đất. Thành phần hóa học trong đất và hàm lượng dinh dưỡng trong lá được phân tích. Kết quả nghiên cứu cho thấy khả năng hấp thu lân (P) bị ức chể bởi hàm lượng Ca trong đất cao. Tỷ lệ K/Mg trong đất cao (0,52 ± 0,27) ảnh hưởng tích cực đến sự hấp thu K. Tỷ lệ K/Mg trong đất thấp (0,42 ± 0,20) ảnh hưởng tiêu cực đến sự hấp thu K, mặc dù hàm lượng K dễ tiêu trong đất cao hơn ngưỡng thích hợp cho cây bưởi. Tỷ lệ mole K/Ca trong lá cao hơn so với trong đất, do vậy khả năng hấp thu K tốt hơn so với Ca, mặc dù hàm lượng K trong đất thấp hơn. Hơn...
Kali (K), canxi (Ca) và magiê (Mg) là những yếu tố dinh dưỡng có vai trò quan trọng đối với quá trình sinh trưởng và năng suất của cây bưởi. Tuy nhiên, những yếu tố dinh dưỡng này lại có tính đối kháng rất cao. Mục đích của nghiên cứu này là đánh giá ảnh hưởng của tỷ lệ K, Ca và Mg trong đất đến khả năng hấp thu dinh dưỡng. Mẫu đất được lấy xung quanh tán cây bưởi ở độ sâu từ 0 đến 20 cm. Mẫu lá từ 3 đến 5 tháng tuổi được lấy trên cây cùng với mẫu đất. Thành phần hóa học trong đất và hàm lượng dinh dưỡng trong lá được phân tích. Kết quả nghiên cứu cho thấy khả năng hấp thu lân (P) bị ức chể bởi hàm lượng Ca trong đất cao. Tỷ lệ K/Mg trong đất cao (0,52 ± 0,27) ảnh hưởng tích cực đến sự hấp thu K. Tỷ lệ K/Mg trong đất thấp (0,42 ± 0,20) ảnh hưởng tiêu cực đến sự hấp thu K, mặc dù hàm lượng K dễ tiêu trong đất cao hơn ngưỡng thích hợp cho cây bưởi. Tỷ lệ mole K/Ca trong lá cao hơn so với trong đất, do vậy khả năng hấp thu K tốt hơn so với Ca, mặc dù hàm lượng K trong đất thấp hơn. Hơn thế nữa, khả năng hấp thu K tốt hơn so với Mg, bởi vì tỷ lệ K/Mg trong lá cao hơn so với trong đất. Tuy nhiên, hàm lượng K trong lá ở vườn bưởi Pakpanang thấp hơn ngưỡng thích hợp, bởi vì hàm lượng Mg dễ tiêu trong đất cao đã ức chế khả năng hấp thu K. Hàm lượng Ca dễ tiêu trong đất thấp ảnh hưởng tiêu cực đến sự hấp thu Ca, mặc dù tỷ lệ mole Ca/Mg trong đất cao (2,77 ± 1,18).
Tin liên quan

Tạp chí khoa học Trường Đại học Vinh

Vinh University journal of science (VUJS)

ISSN: 1859 - 2228

Cơ quan chủ quản: Trường Đại học Vinh

  • Địa chỉ: 182 Lê Duẩn - Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An
  • Điện thoại: (0238)3855.452 - Fax: (0238)3855.269
  • Email: vinhuni@vinhuni.edu.vn
  • Website: https://vinhuni.edu.vn

 

Giấy phép xuất bản tạp chí: 163/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/5/2023

Giấy phép truy cập mở: Creative Commons CC BY NC 4.0

 

LIÊN HỆ

Tổng biên tập: PGS.TS. Trần Bá Tiến 
Email: tientb@vinhuni.edu.vn

Phó Tổng biên tập: TS. Phan Văn Tiến
Email: vantientkxd@vinhuni.edu.vn

Thư ký tòa soạn: TS. Đỗ Mai Trang
Email: domaitrang@vinhuni.edu.vn

Ban thư ký và trị sự: ThS. Lê Tuấn Dũng, TS. Lê Thanh Nga

  • Địa chỉ Toà soạn: Tầng 4, Tòa nhà Điều hành, Số 182 Lê Duẩn, TP. Vinh, Nghệ An, Việt Nam
  • Điện thoại: (0238)3.856.700 | Hotline: 0973.856.700
  • Email: editors@vujs.vn
  • Website: https://vujs.vn

img