Đánh giá đồng cấp (Peer review) là rất quan trọng để bảo vệ và kiểm soát chất lượng và tính toàn vẹn của nghiên cứu khoa học và học thuật. VUJS có nhiệm vụ tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho quá trình xét duyệt bài báo và ghi nhận những đóng góp của những người phản biện cho sự thành công của tạp chí. Người phản biện được chọn dựa trên kinh nghiệm và uy tín trong lĩnh vực chuyên môn của họ và có thể được VUJS đề nghị tôn vinh dựa trên đóng góp của họ cho Tạp chí. Những người phản biện có trách nhiệm đưa ra những nhận xét và phê bình mang tính xây dựng, công bằng và khách quan đối với các bản thảo bài báo mà họ nhận phản biện trước khi chúng được chấp nhận để xuất bản.


1. Chính sách phản biện

Người phản biện

VUJS thừa nhận một nhà khoa học là người phản biện khi đáp ứng đầy đủ các yêu cầu sau đây:

 • Có lý lịch công dân tốt; Có cơ quan công tác và địa chỉ cơ quan rõ ràng;
 • Có học vị tiến sỹ trở lên trong lĩnh vực được đề xuất phản biện;
 • Có uy tín về học thuật và có nhiều công trình công bố tầm quốc gia và quốc tế trong lĩnh vực được đề xuất phản biện.

Xem thêm về Chính sách của Tạp chí

Xem thêm về Hướng dẫn dành cho tác giả

Quá trình phản biện

VUJS thực hiện quy trình phản biện kín 2 chiều (double-blind) đồng cấp. Khi một bản thảo bài báo được được chấp nhận để đánh giá ngang hàng, tên, thông tin chi tiết và mối quan hệ của tác giả sẽ không được tiết lộ cho người phản biện; tương tự như vậy, danh tính của những người phản biện không được tiết lộ cho các tác giả. Những người phản biện đánh giá tính chính xác, mới và độc đáo và tính hoàn thiện của mỗi bản thảo bài báo được gửi và cung cấp Phiếu nhận xét phản biện cho các thành viên Ban biên tập của VUJS.

Một số chính sách cần tuân thủ của quá trình phản biện:

 • Đánh giá toàn bộ bài báo trên tất cả các khía cạnh khoa học và liêm chính học thuật được quy định bởi tạp chí;
 • Đánh giá nội dung khoa học của bài báo một cách khách quan, trung thực, tôn trọng tự do học thuật; đưa ra nhận xét phản biện mang tính xây dựng, tích cực, văn minh.
 • Không chỉnh sửa nội dung bản thảo, nhưng đưa ra nhận xét và đề xuất cải tiến chất lượng bài báo;
 • Duy trì tính ẩn danh và bí mật trong quá trình đánh giá bái báo: người phản biện không được liên hệ với tác giả hoặc tổ chức, cá nhân có liên quan đến tác giả trong quá trình thẩm định bài báo. Nếu người phản biện muốn tham khảo ý kiến của đồng nghiệp trong quá trình thẩm định thì họ cần phải trao đổi trước với Ban biên tập và phải đảm bảo rằng tính bảo mật phải được duy trì, đồng thời cung cấp danh tính của đồng nghiệp đó và gửi báo cáo cuối cùng về kết quả của việc trao đổi ra bên ngoài này.
 • Tuân thủ thời gian trả kết quả phản biện theo cam kết và theo quy định của tạp chí.


2. Hướng dẫn đăng ký tài khoản

Nhà khoa học khi chấp nhận phản biện cho bài báo cần tạo tài khoản mới trên hệ thống theo hướng dẫn trong tài liệu sau đây:

Xem Hướng dẫn đăng ký tài khoản


2. Hướng dẫn gửi kết quả phản biện

 • Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống: https://vujs.vn/manager
  • Tên đăng nhập: là email của nhà phản biện, ví dụ username@example.com;
  • Mật khẩu: được cung cấp qua email ở lần đầu tiên tạo tài khoản.
 • Bước 2: Nhấn vào chức năng "Nhà phản biện".
 • Bước 3: Nhấn vào biểu tượng trò chuyện ở cột "Thao tác".
 • Bước 4: Nhấn vào "Gửi kết quả".
 • Bước 5: Tải tệp Nhận xét phản biện.docx mà thầy cô đã hoàn thành.
 • Bước 6: Lựa chọn Kiến nghị xử lý.
 • Bước 7: Nhấn vào "Gửi kết quả" để hoàn tất. 

 

Tải Hướng dẫn chi tiết Tại đây

3.Thông tin thêm về cấu trúc bài báo và phong cách trích dẫn

Trong quá trình phản biện, nhà phản biện cần lưu ý về thể thức, cấu trúc và cách trình bày tài liệu tham khảo nhằm đảm bảo rằng tác giả tuân thủ đúng theo những quy định trong các hướng dẫn sau đây:

Cấu trúc bài báo: Bài báo gửi đăng trên Tạp chí Khoa học Trường Đại học Vinh cần tuân thủ cấu trúc bài viết được mô tả trong tài liệu sau: Quy định về cấu trúc bài viết (PDF)

Quy định về trích dẫn Serie A: Các bài viết gửi đăng trên Serie A (Khoa học tự nhiên, kỹ thuật và công nghệ - Natural Sciences and Technology) sắp xếp và trích dẫn tài liệu tham khảo tuân thủ đúng theo các quy định của Institute for Electrical and Electronics Engineers (IEEE). Xem tài liệu đính kèm Quy định trích dẫn Serie A

Quy định về trích dẫn Serie B và Serie C: Các bài viết gửi đăng trên Serie B (Khoa học xã hội và nhân văn - Social Sciences and Humanities) và Serie C (Khoa học và Công nghệ giáo dục - Educational science and Technology) sắp xếp và trích dẫn tài liệu tham khảo tuân thủ đúng theo các quy định của American Psychological Association (APA). Xem tài liệu đính kèm: Quy định trích dẫn Series B&C 

Ban Biên Tập