Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ năng lực, phẩm chất, uy tín, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong bối cảnh mới với những phẩm chất đạo đức cách mạng cao quý là nhiệm vụ cấp bách, quan trọng, đảm bảo tính sống còn của hệ thống chính trị Việt Nam hiện nay. Vận dụng những tư tưởng quý giá của Chủ tịch Hồ Chí Minh để xây dựng, rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, công chức là con đường, biện pháp đúng đắn cần được tiếp tục nghiên cứu, phát huy để mang lại những kết quả thiết thực. Bài báo này trình bày vắn tắt những luận điểm chính trong tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng của cán bộ công chức, từ đó, đề xuất những nội dung chính trong việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh để xây dựng, rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, công chức trong bối cảnh hiện tại.
Tin liên quan

Tạp chí khoa học Trường Đại học Vinh

Vinh University journal of science (VUJS)

ISSN: 1859 - 2228

Cơ quan chủ quản: Trường Đại học Vinh

  • Địa chỉ: 182 Lê Duẩn - Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An
  • Điện thoại: (0238)3855.452 - Fax: (0238)3855.269
  • Email: vinhuni@vinhuni.edu.vn
  • Website: https://vinhuni.edu.vn

 

Giấy phép xuất bản tạp chí: 163/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/5/2023

Giấy phép truy cập mở: Creative Commons CC BY NC 4.0

 

LIÊN HỆ

Tổng biên tập: PGS.TS. Trần Bá Tiến 
Email: tientb@vinhuni.edu.vn

Phó Tổng biên tập: TS. Phan Văn Tiến
Email: vantientkxd@vinhuni.edu.vn

Thư ký tòa soạn: TS. Đỗ Mai Trang
Email: domaitrang@vinhuni.edu.vn

Ban thư ký và trị sự: ThS. Lê Tuấn Dũng, TS. Lê Thanh Nga

  • Địa chỉ Toà soạn: Tầng 4, Tòa nhà Điều hành, Số 182 Lê Duẩn, TP. Vinh, Nghệ An, Việt Nam
  • Điện thoại: (0238)3.856.700 | Hotline: 0973.856.700
  • Email: editors@vujs.vn
  • Website: https://vujs.vn

img