Thực hành sư phạm là một trong những nội dung cốt lõi của chương trình đào tạo ngành Giáo dục mầm non. Mục đích của nội dung này nhằm hình thành năng lực nghề nghiệp cho sinh viên. Bài báo này trình bày kết quả khảo sát các đối tượng sinh viên, giảng viên, giáo viên hướng dẫn và cán bộ quản lí về tình hình thực hành sư phạm của sinh viên ngành Giáo dục mầm non tại Trường Đại học Quảng Bình trong hai năm 2019, 2020. Các khía cạnh được khảo sát bao gồm nhận thức của sinh viên về thực hành sư phạm, kết quả thực hiện mục tiêu và nội dung thực hành sư phạm và các khó khăn trong quá trình thực hành sư phạm. Từ đó, chúng tôi đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động thực hành sư phạm cho sinh viên.
Tin liên quan

Tạp chí khoa học Trường Đại học Vinh

Vinh University journal of science (VUJS)

ISSN: 1859 - 2228

Cơ quan chủ quản: Trường Đại học Vinh

  • Địa chỉ: 182 Lê Duẩn - Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An
  • Điện thoại: (0238)3855.452 - Fax: (0238)3855.269
  • Email: vinhuni@vinhuni.edu.vn
  • Website: https://vinhuni.edu.vn

 

Giấy phép xuất bản tạp chí: 163/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/5/2023

Giấy phép truy cập mở: Creative Commons CC BY NC 4.0

 

LIÊN HỆ

Tổng biên tập: PGS.TS. Trần Bá Tiến 
Email: tientb@vinhuni.edu.vn

Phó Tổng biên tập: TS. Phan Văn Tiến
Email: vantientkxd@vinhuni.edu.vn

Thư ký tòa soạn: TS. Đỗ Mai Trang
Email: domaitrang@vinhuni.edu.vn

Ban thư ký và trị sự: ThS. Lê Tuấn Dũng, TS. Lê Thanh Nga

  • Địa chỉ Toà soạn: Tầng 4, Tòa nhà Điều hành, Số 182 Lê Duẩn, TP. Vinh, Nghệ An, Việt Nam
  • Điện thoại: (0238)3.856.700 | Hotline: 0973.856.700
  • Email: editors@vujs.vn
  • Website: https://vujs.vn

img