no-3

Tác động của phong cách lãnh đạo chuyển đổi đến sự gắn kết với tổ chức của nhân viên tại các ngân hàng thương mại trong bối cảnh chuyển đổi số

Tác giả:
Trần Quang Bách, Nguyễn Thị Thu Cúc
Trang:
97
Lượt xem:
615
Số trong tạp chí:
7/7
Lượt tải:
336
Nghiên cứu nhằm mục đích kiểm định tác động của phong cách lãnh đạo chuyển đổi đến sự gắn kết với tổ chức của nhân viên tại các ngân hàng thương mại trong bối cảnh chuyển đổi số. Phương pháp nghiên cứu định lượng đã được sử dụng thông qua phân tích nhân tố khám phá (EFA) và mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM) với quy mô điều tra bao gồm 582 mẫu là nhân viên tại các chi nhánh ngân hàng thương mại khác nhau ở cả ba miền Bắc, Trung, Nam của cả nước. Kết quả cho thấy sự đóng góp cả về lý luận và thực tiễn trong nghiên cứu khi chứng minh được tầm quan trọng và sự tác động cả trực tiếp và gián tiếp của phong cách lãnh đạo chuyển đổi đến ba thành phần gắn kết với tổ chức của nhân viên bao gồm gắn kết dựa trên cảm xúc; gắn kết dựa trên tính toán và gắn kết dựa trên chuẩn mực thông qua yếu tố trung gian là sự sáng tạo trong công việc. Dựa trên các kết quả nghiên cứu, một số kiến nghị đã được đề xuất nhằm thúc đẩy phong cách lãnh đạo chuyển đổi và tăng cường sự gắn kết với tổ chức của nhân viên...
Nghiên cứu nhằm mục đích kiểm định tác động của phong cách lãnh đạo chuyển đổi đến sự gắn kết với tổ chức của nhân viên tại các ngân hàng thương mại trong bối cảnh chuyển đổi số. Phương pháp nghiên cứu định lượng đã được sử dụng thông qua phân tích nhân tố khám phá (EFA) và mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM) với quy mô điều tra bao gồm 582 mẫu là nhân viên tại các chi nhánh ngân hàng thương mại khác nhau ở cả ba miền Bắc, Trung, Nam của cả nước. Kết quả cho thấy sự đóng góp cả về lý luận và thực tiễn trong nghiên cứu khi chứng minh được tầm quan trọng và sự tác động cả trực tiếp và gián tiếp của phong cách lãnh đạo chuyển đổi đến ba thành phần gắn kết với tổ chức của nhân viên bao gồm gắn kết dựa trên cảm xúc; gắn kết dựa trên tính toán và gắn kết dựa trên chuẩn mực thông qua yếu tố trung gian là sự sáng tạo trong công việc. Dựa trên các kết quả nghiên cứu, một số kiến nghị đã được đề xuất nhằm thúc đẩy phong cách lãnh đạo chuyển đổi và tăng cường sự gắn kết với tổ chức của nhân viên tại các ngân hàng thương mại trong bối cảnh chuyển đổi số.
Tin liên quan

Tạp chí khoa học Trường Đại học Vinh

Vinh University journal of science (VUJS)

ISSN: 1859 - 2228

Cơ quan chủ quản: Trường Đại học Vinh

  • Địa chỉ: 182 Lê Duẩn - Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An
  • Điện thoại: (0238)3855.452 - Fax: (0238)3855.269
  • Email: vinhuni@vinhuni.edu.vn
  • Website: https://vinhuni.edu.vn

 

Giấy phép xuất bản tạp chí: 163/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/5/2023

Giấy phép truy cập mở: Creative Commons CC BY NC 4.0

 

LIÊN HỆ

Tổng biên tập: PGS.TS. Trần Bá Tiến 
Email: tientb@vinhuni.edu.vn

Phó Tổng biên tập: TS. Phan Văn Tiến
Email: vantientkxd@vinhuni.edu.vn

Thư ký tòa soạn: TS. Đỗ Mai Trang
Email: domaitrang@vinhuni.edu.vn

Ban thư ký và trị sự: ThS. Lê Tuấn Dũng, TS. Lê Thanh Nga

  • Địa chỉ Toà soạn: Tầng 4, Tòa nhà Điều hành, Số 182 Lê Duẩn, TP. Vinh, Nghệ An, Việt Nam
  • Điện thoại: (0238)3.856.700 | Hotline: 0973.856.700
  • Email: editors@vujs.vn
  • Website: https://vujs.vn

img