Trong bài báo này, chúng tôi nghiên cứu áp dụng giải thuật di truyền và giải thuật tối ưu hóa đàn kiến, là các giải thuật thuộc lớp giải thuật tìm kiếm meta-heuristics, cho bài toán người du lịch. Chúng tôi thực hiện các thực nghiệm để đánh giá giải thuật nào giải bài toán hiệu quả hơn theo nghĩa đạt được chất lượng nghiệm và thời gian tìm kiếm nghiệm tốt nhất. Kết quả thử nghiệm chỉ ra rằng giải thuật tối ưu hóa đàn kiến là giải thuật hiệu quả trong việc tìm chu trình ngắn nhất, ngược lại giải thuật di truyền là giải thuật hiệu quả về thời gian khi số đỉnh của đồ thị lớn.
Tin liên quan

Tạp chí khoa học Trường Đại học Vinh

Vinh University journal of science (VUJS)

ISSN: 1859 - 2228

Cơ quan chủ quản: Trường Đại học Vinh

  • Địa chỉ: 182 Lê Duẩn - Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An
  • Điện thoại: (0238)3855.452 - Fax: (0238)3855.269
  • Email: vinhuni@vinhuni.edu.vn
  • Website: https://vinhuni.edu.vn

 

Giấy phép xuất bản tạp chí: 163/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/5/2023

Giấy phép truy cập mở: Creative Commons CC BY NC 4.0

 

LIÊN HỆ

Tổng biên tập: PGS.TS. Trần Bá Tiến 
Email: tientb@vinhuni.edu.vn

Phó Tổng biên tập: TS. Phan Văn Tiến
Email: vantientkxd@vinhuni.edu.vn

Thư ký tòa soạn: TS. Đỗ Mai Trang
Email: domaitrang@vinhuni.edu.vn

Ban thư ký và trị sự: ThS. Lê Tuấn Dũng, TS. Lê Thanh Nga

  • Địa chỉ Toà soạn: Tầng 4, Tòa nhà Điều hành, Số 182 Lê Duẩn, TP. Vinh, Nghệ An, Việt Nam
  • Điện thoại: (0238)3.856.700 | Hotline: 0973.856.700
  • Email: editors@vujs.vn
  • Website: https://vujs.vn

img