3B

Xây dựng và sử dụng khung năng lực tổ trưởng chuyên môn trường tiểu học

Tác giả:
Phùng Quang Dương
Lượt xem:
0
Số trong tạp chí:
0/0
Trên cơ sở làm rõ các khái niệm năng lực, khung năng lực; sự cần thiết phải xây dựng khung năng lực, bài báo đưa ra khung năng lực tổ trưởng chuyên môn trường tiểu học gồm có 5 năng lực: Năng lực chuyên môn, nghiệp vụ; năng lực quản lý tổ chuyên môn; năng lực xây dựng môi trường giáo dục; năng lực phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình, xã hội; năng lực sử dụng ngoại ngữ và công nghệ thông tin. Đồng thời, bài báo cũng đưa ra cách thức sử dụng khung năng lực trong phát triển đội ngũ tổ trưởng chuyên môn trường tiểu học.
Tin liên quan

Tạp chí khoa học Trường Đại học Vinh

Vinh University journal of science (VUJS)

ISSN: 1859 - 2228

Cơ quan chủ quản: Trường Đại học Vinh

  • Địa chỉ: 182 Lê Duẩn - Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An
  • Điện thoại: (0238)3855.452 - Fax: (0238)3855.269
  • Email: vinhuni@vinhuni.edu.vn
  • Website: https://vinhuni.edu.vn

 

Giấy phép xuất bản tạp chí: 163/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/5/2023

Giấy phép truy cập mở: Creative Commons CC BY NC 4.0

 

LIÊN HỆ

Tổng biên tập: PGS.TS. Trần Bá Tiến 
Email: tientb@vinhuni.edu.vn

Phó Tổng biên tập: TS. Phan Văn Tiến
Email: vantientkxd@vinhuni.edu.vn

Thư ký tòa soạn: TS. Đỗ Mai Trang
Email: domaitrang@vinhuni.edu.vn

Ban thư ký và trị sự: ThS. Lê Tuấn Dũng, TS. Lê Thanh Nga

  • Địa chỉ Toà soạn: Tầng 4, Tòa nhà Điều hành, Số 182 Lê Duẩn, TP. Vinh, Nghệ An, Việt Nam
  • Điện thoại: (0238)3.856.700 | Hotline: 0973.856.700
  • Email: editors@vujs.vn
  • Website: https://vujs.vn

img