Để đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, hội nhập quốc tế trong bối cảnh hiện nay, quản lý hoạt động giáo dục phòng, chống xâm hại tình dục cho học sinh trong các cơ sở giáo dục là hết sức cần thiết và cấp bách. Yếu tố cơ bản để quản lý hoạt động giáo dục phòng, chống xâm hại tình dục cho học sinh trong các cơ sở giáo dục đạt hiệu quả là năng lực quản lý hoạt động của đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục nói chung, trong đó có đội ngũ quản lý trường trung học cơ sở. Trên cơ sở nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục phòng, chống xâm hại tình dục cho học sinh, bài viết đề xuất quy trình tổ chức bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý hoạt động giáo dục phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em cho cán bộ quản lý trường trung học cơ sở.
Tin liên quan
Thực trạng và giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy tại Trường Đại học Y khoa Vinh
Nguyễn Thị Hải Lâm, Nguyễn Thị Vân Anh, Phan Thị Yên, Trần Thị Thân Thương, Phan Thị Hồng Lĩnh
1B/0

Tạp chí khoa học Trường Đại học Vinh

Vinh University journal of science (VUJS)

ISSN: 1859 - 2228

Cơ quan chủ quản: Trường Đại học Vinh

  • Địa chỉ: 182 Lê Duẩn - Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An
  • Điện thoại: (0238)3855.452 - Fax: (0238)3855.269
  • Email: vinhuni@vinhuni.edu.vn
  • Website: https://vinhuni.edu.vn

 

Giấy phép xuất bản tạp chí: 163/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/5/2023

Giấy phép truy cập mở: Creative Commons CC BY NC 4.0

 

LIÊN HỆ

Tổng biên tập: PGS.TS. Trần Bá Tiến 
Email: tientb@vinhuni.edu.vn

Phó Tổng biên tập: TS. Phan Văn Tiến
Email: vantientkxd@vinhuni.edu.vn

Thư ký tòa soạn: TS. Đỗ Mai Trang
Email: domaitrang@vinhuni.edu.vn

Ban thư ký và trị sự: ThS. Lê Tuấn Dũng, TS. Lê Thanh Nga

  • Địa chỉ Toà soạn: Tầng 4, Tòa nhà Điều hành, Số 182 Lê Duẩn, TP. Vinh, Nghệ An, Việt Nam
  • Điện thoại: (0238)3.856.700 | Hotline: 0973.856.700
  • Email: editors@vujs.vn
  • Website: https://vujs.vn

img