1A

Design and analysis of a compact 6-port microstrip MIMO antenna for 2.4-GHz WLAN applications

Authors:
Nguyễn Thị Kim Thu, Nguyễn Phúc Ngọc, Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
View:
0
Position:
0/0
Anten MIMO 6 cổng kích thước nhỏ gọn được thiết kế bằng cách ghép các thành phần có dạng hình tam giác đều được trình bày nhằm mục đích tối thiểu hóa kích thước và giảm độ tương hỗ giữa các thành phần anten do cấu trúc hình học của nó. Anten được thiết kế trên nền vật liệu FR4 và mô phỏng bằng phần mềm HFSS. Các kết quả mô phỏng cho thấy anten được đề xuất có độ suy hao thấp hơn -10dB và độ tương hỗ giữa các thành phần thấp hơn -12.5dB trong dải băng tần từ 2329 tới 2945 MHz, hoàn toàn bao phủ băng tần WLAN từ 2400 tới 2480 MHz. Các kết quả thu được chỉ ra rằng anten được đề xuất phù hợp cho các ứng dụng MIMO.
Relate
Keywords

Vinh University journal of science

Tạp chí khoa học Trường Đại học Vinh

ISSN: 1859 - 2228

Governing body: Vinh University

  • Address: 182 Le Duan - Vinh City - Nghe An province
  • Phone: (+84) 238.3855.452 - Fax: (+84) 238.3855.269
  • Email: vinhuni@vinhuni.edu.vn
  • Website: https://vinhuni.edu.vn

 

License: 163/GP-BTTTT issued by the Minister of Information and Communications on May 10, 2023

Open Access License: Creative Commons CC BY NC 4.0

 

CONTACT

Editor-in-Chief: Assoc. Prof., Dr. Tran Ba Tien
Email: tientb@vinhuni.edu.vn

Deputy editor-in-chief: Dr. Phan Van Tien
Email: vantientkxd@vinhuni.edu.vn

Sub-Editor: Dr. Do Mai Trang
Email: domaitrang@vinhuni.edu.vn

Editorial assistant: Msc. Le Tuan Dung, Dr. Le Thanh Nga

  • Address: 4th Floor, Executive Building, No. 182, Le Duan street, Vinh city, Nghe An province.
  • Phone: (+84) 238-385-6700 | Hotline: (+84) 97-385-6700
  • Email: editors@vujs.vn
  • Website: https://vujs.vn

img